Stretnutie slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a doma

Kedy? V piatok 21. decembra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Program začína od 9.00, registrácia na mieste bude možná od 8.00.

Prednášajúci:
Martin Husovec (Tilburg Law School, NL, spoločenské vedy)
Zuzana Kasanová (University of Leuven, BE, prírodné/spoločenské vedy)
Peter Pavúk (Univerzita Karlova v Prahe, CZ, humanitné vedy)
Ján Tkáč (Slovenská akadémia vied, SK, prírodné vedy)

Témy panelovej diskusie:
Financovanie vedy/financie vo vede
Kariéra vo/po vede

Možnosť prezentovať vlastnú prácu, ponuky spoluprác, start-upy, aktivity rôznych iniciatív prostredníctvom posterov.

Jedným z výstupov bude aj "Abstract book" všetkých účastníkov, obsahujúci krátky popis ich výskumu. ŽIJEMVEDU.SK aj FSEV má bezpapierovú nízkoodpadovú politiku, preto bude Abstract book len v pdf forme.

Viac info na: https://zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018/
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp