V rámci programu konferencie Žijem vedu naživo 2018 bude sekcia venovaná prezentáciám iniciatív, start-upov, vedecky zameraných firiem a hlavne networking. Ak máte záujem sa zapojiť do tejto sekcie, prosím, vyplňte dotázník do 30.11.2018, aby sme Vás mohli kontaktovať a zároveň pridať informácie o Vás a Vašich aktivitách do Abstract booku konferencie (názov, stručný popis zamerania, internetová stránka). Viac info je možné získať na info@zijemvedu.sk alebo na zijemvedu@gmail.com, prípadne na stránke konferencie.

Jedným z výstupov bude aj "Abstract book" všetkých účastníkov, obsahujúci krátky popis ich výskumu. Platforma ŽIJEMVEDU.SK aj FSEV má bezpapierovú nízkoodpadovú politiku, preto bude Abstract book len v pdf forme.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp